Сансар-32 үйлчилгээний төвийн барилга

2015 онд хийгдсэн фасадны ажил.

Захиалагч: Алтан Жолоо Импекс

Үндсэн хийцлэл: Төмөр рейк теракот /terracot/ 1200 м2 фасад