Тайкун ХХК-ийн үйлчилгээний зориулалтын барилга (250 м.кв)