Барилгын зөвлөх үйлчилгээ, төсөл боловсруулалт

  • Home
  • /
  • Service
  • /
  • Барилгын зөвлөх үйлчилгээ, төсөл боловсруулалт

Бид барилгын салбарын цогц мэдээллийг шуурхай хүргэж, бизнес эрхлэгчдийн хамтын ажиллагааг дэмжиж, худалдааг идэвхжүүлэх үндсэн талбар байна. Мөн барилгын орчинд явагдаж буй бүхий л асуудлыг бид хамтран шийдэхэд манай компани үргэлж нээлттэй байна.